Image

Om HISO


HISO är en unik paraplyorganisation, som bildades 1978. Vi samordnar, leder och utvecklar verksamhet kring idrott och fritid för personer i Malmö med funktionsnedsättning.

Eftersom HISO är en paraplyorganisation kan bara föreningar bli medlemmar och idag finns det 15 olika medlemsföreningar. I föreningarna finns det c:a 10 000 medlemmar.

Genom att bli medlem deltar du i en verksamhet som vill förändra möjligheterna och villkoren för personer med funktionsnedsättning. HISO arbetar med idrott och fritid för vår målgrupp och vi är övertygade om att de insatser vi gör inom detta område kan få effekter i annan verksamhet.

Genom att arbeta mot gemensamma mål kan vi utöva större påverkan, skapa ett större utbud och bredda vårt kontaktnät ytterligare. Vi anskaffar lokaler och ledare till våra olika grupper och startar nya aktiviteter vid behov.

HISO är sedan våren 2011 medlem i Malmö stads råd för funktions-hinderfrågor (KRFF), före detta Handikapprådet. Vi har säkert en hel del att tillföra genom vår mångåriga erfarenhet av frågor kring idrott, friskvård/hälsa och inkluderande verksamhet. Genom detta hoppas vi att kunna bidra ytterligare med vår kunskap kring olika frågor som remissorgan i Malmö stad.