Image

FRISKUS-gruppen


Kraften i samverkan

Under många år har olika projekt kring fritid för personer med funktionsvariation skapats i Malmö.
HISO har i samverkan med bl a Barn och ungdomshabiliteringen och Fritidsförvaltningen tagit initiativ till projekten. Tillsammans har man bildat den sk. FRISKUS-gruppen, som sedan länge är en etablerad samarbetsmodell. Det står för Fritid, Social och Kulturell Samverkan.

I projekten har många olika aktörer deltagit. I huvudsak har det varit HISO, Barn och ungdomshabiliteringen i Malmö och Region Skåne, olika studieförbund och föreningar, Malmö Kulturskola, fritidsverksamheten inom LSS-omsorgen, Fritidsförvaltningen och i början även kommunens avlösar/ledsagarservice. Vi har även viss samverkan med Lund sedan några år tillbaka (Barn- och ungdomshabiliteringen och Datorteket).

Genom det breda nätverk som har byggts upp, finns det goda förutsättningar att nå våra mål, som är:

- Ett ökat och mer varierat fritidsutbud vilket erbjuder samma urval av fritidsaktiviteter som alla andra, genom att olika hinder undanröjs. Det handlar inte bara om fysiska hinder, utan om okunskap kring möjligheter och vad en funktionsnedsättning egentligen innebär.

- Ökad valfrihet att själva välja sin aktivitet efter sina behov och önskemål. Genom att bygga på en persons styrkor och positiva möjligheter. När man får chansen att provar något nytt vet man vad som är möjligt att göra.

FRISKUS-gruppen fungerar även som ett bollplank till föreningar som vill starta verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vi ger råd, erbjuder utbildning i handikappkunskap och bemötande, anordnar kurser, utbildningar i samverkan med föreningarna och bistår med tips om bidrag, fondmedel etc.

Välkommen att höra av dig till vårt kansli för mer information.

Föreningsfoldern 2019

I denna folder finns information om olika kultur- och fritidsaktiviteter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

De flesta föreningar och organisationer som finns med i denna folder har redan verksamhet för dig. De andra kommer att starta upp om intresse finns. Fritidsaktiviteterna är till för alla och utefter var och ens förmåga.