Föreningsstöd 2019

I den av Fritidsnämnden tillsatta Dialoggruppen där HISO är representerade, behandlas årligen Föreningsstödet.
HISO kommer på måndag få förslag till förändringar inför 2019. Det har klargjorts att det i år inte sker några större förändringar i regelverket. Vi skickar ut remissen till er så fort den kommit till kansliet.

Det är en kort remisstid, svar ska vara inne den 15 oktober till fritidsförvaltningen.

HISO kommer att, tillsammans med MISO och Malmö Ideella, arrangera en remisskonferens den 10 oktober 15:00-17:00 samt 17:30-19:30 på KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21. Inbjudan kommer den 1 oktober men reservera dag och tid om ni kan/vill närvara.

Ni kan naturligtvis även lämna synpunkter som ni har till HISO som sammanställer medlemsföreningarnas synpunkter. Dessa vill vi dock ha senast den 11 oktober kl 12:00
Frågor hänvisas till Richard Larsson, richard@hiso.nu eller via telefon 040-231626