Till våra medlemsföreningar och övriga deltagare.

Under våren har HISO gjort en del förändringar kring sin drift.

Tre personer har blivit uppsagda pga övertalighet och det har säkert rört om många känslor.

I samband med detta, fick vi oss det meddelat att, Fritidsförvaltningen valt ut HISO för särskild granskning.

Ordförande Ira Gyllingberg, blev tillfrågad av HISOs styrelse att vara arbetande ordförande efter att förre kanslichefen gick i pension fram till nästa årsmöte, för att sedan lämna över ordförandeskapet till någon annan.
I juni valde Ira Gyllingberg att lämna vidare ordförandeskapet och tillförordnad ordförande är numera Liselotte Ivehed, och Ira kommer att arbeta kvar som chef/konsulent på kansliet.

HISO s styrelse har tagit beslutet att låta höstens aktiviteter vara vilande under hösten och vi hoppas kunna starta igen 2020.

Malmö 2019-08-04

HISOs Styrelse.