Deltagares berättelse

En av våra deltagare berättade, att sedan hon kommit igång med vattengympaträningen och sett över kosten, kunde hon vid sitt senaste läkarbesök konstatera, att hon inte längre behöver ta vare sig sin diabetes-eller blodtrycksmedicin. Härligt att höra och vi säger grattis till bättre hälsoval.

Vill du komma igång med din träning och kanske jobba lite mer med din hälsa? Hör av dig till oss på HISO, så berättar vi mer vad vi kan göra för dig.

Föreningsstöd 2019

I den av Fritidsnämnden tillsatta Dialoggruppen där HISO är representerade, behandlas årligen Föreningsstödet.
HISO kommer på måndag få förslag till förändringar inför 2019. Det har klargjorts att det i år inte sker några större förändringar i regelverket. Vi skickar ut remissen till er så fort den kommit till kansliet.

Det är en kort remisstid, svar ska vara inne den 15 oktober till fritidsförvaltningen.

HISO kommer att, tillsammans med MISO och Malmö Ideella, arrangera en remisskonferens den 10 oktober 15:00-17:00 samt 17:30-19:30 på KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21. Inbjudan kommer den 1 oktober men reservera dag och tid om ni kan/vill närvara.

Ni kan naturligtvis även lämna synpunkter som ni har till HISO som sammanställer medlemsföreningarnas synpunkter. Dessa vill vi dock ha senast den 11 oktober kl 12:00
Frågor hänvisas till Richard Larsson, richard@hiso.nu eller via telefon 040-231626

40-årsjubileum

Välkommen till alla våra aktiviteter på jubileumsåret – 40 år i år