Friskus Föreningsfolder 2019

I denna folder finns information om olika kultur- och fritidsaktiviteter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

De flesta föreningar och organisationer som finns med i denna folder har redan verksamhet för dig. De andra kommer att starta upp om intresse finns. Fritidsaktiviteterna är till för alla och utefter var och ens förmåga.

Några föreningar, organisationer har angett om de har aktiviteter för barn och unga. För de som inte angett detta, är det viktigt att ni tar kontakt kontakt med föreningen och berättar om era behov – för att ta reda på om de kan ta emot eller starta upp en verksamhet för yngre personer.

Viktigt också att tänka på är att om du behöver extra stöd, ska du ha en förälder, personal eller annan stödperson med dig.

Vi som sammanställt denna folder kallas för FRISKUS-gruppen och verkar för att berika just DIN fritid så att den blir meningsfull och likvärdig! Vi önskar dig lycka till på din nya fritidsaktivitet!

FRISKUS-gruppen i Malmö