Ett jämställt Skåne – nu är även HISO med.

För att Skåne ska blir ett mer jämställt län behöver arbetet ske systematiskt, i samverkan och vara baserat på kunskap. Ett jämställt Skåne är Skånes jämställdhetsstrategi. I strategin finns de prioriterade målen för Skåne och information om hur vi tillsammans kan förverkliga målen utifrån skånska förutsättningar. På denna plattform ger vi kraft, inspiration och kunskap för att utveckla jämställdhetsarbetet i Skåne.Läs mer om jämställdhetsarbetet här och Länsstyrelsens insatser: https://ettjamstalltskane.nu/